Tôm tích gạch – giá bán tôm tích gạch tươi ngon

Tôm tích gạch (tôm tít) sống trong môi trường nước mặn, thân dài, lưng có nh...