Hải sản quảng ninh – Cung cấp hải sản tươi sống ngon rẻ sạch

Quảng Ninh là trong những vùng biển có nguồn hải sản tươi ngon được nhiều ngườ...