Tôm càng xanh loại 1 – giá bán tôm càng xanh tươi ngon

Tôm càng xanh là loại tôm nước ngọt có giá trị dinh dưỡng cao. Tôm càng xanh (3-4...